Vigorous Biotechnology

足球反波胆系统技术

(北京)有限公司

新试剂 新技术 高质量 低价格

反波胆分子量标志物

反波胆 Markers

目录号名称包装价格
M001100 bp 反波胆 Ladder50 次 90 元
M002500 bp 反波胆 Ladder50 次 90 元
M0031kb plus 反波胆 Ladder50 次180 元

产品内容

名称片断大小
100 bp 反波胆 Ladder200bp, 300bp, 400bp, 500bp, 680bp, 830bp, 1.0k, 1.4k
500 bp 反波胆 Ladder500bp, 1.0b, 1.4k, 2.0k, 2.1k, 3.0k, 4.2k, 5.6k, 7.6k
1kb plus 反波胆 Ladder200bp, 300bp, 400bp, 500bp, 680bp, 830bp, 1k, 1.4k, 2k, 2.1k, 3k, 4.2k, 5.6k, 7.6k

使用说明书

点击下载